:
AÖF Emlak ve Emlak Yönetimi Bölümü Bütün Bilgileri | Açıköğretim Emlak ve Emlak Yönetimi Bölümü Çıkmış Soruları ve Cevapları, Hedefaof.com Facebook Twitter
  • 2,350 Ders
  • 345,680 Üye
  • 22,056,462 Soru indirilme

Emlak ve Emlak Yönetimi

Emlak ve Emlak Yönetimi Önlisans Programı, emlak sektörünün ihtiyaç duyduğu etik ilkelere saygılı, emlak değerlemesi, emlak pazarlanması, emlak yönetimi konularında mesleki bilgilerle donatılmış elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

Emlak alanıyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen, mesleki plan ve projeleri gerçekleştiren ve müşteri memnuniyetini ilke edinerek çözüm önerileri geliştirebilen, kısacası; tüm emlak işlemlerini etkin bir biçimde yürütebilecek mesleki bilgiye ve insani iletişim becerilerine sahip, sektörde etkin olabilecek meslek elemanları yetiştirmektir.

 

  • +  Emlak ve emlak yönetimi alanında iyi düzeyde bilgilere sahip olur,
  • +  Emlak ve emlak yönetimi alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahip olur,
  • +  Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahip olur,
  • +  Mesleki plan ve projeleri gerçekleştirir -İnsani iletişim becerilerine sahip olur,
  • +  Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır,
  • +  Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.

Emlak ve Emlak Yönetimi Bölümü Kayıt İşlemleri

+ En az lise veya dengi okul mezunu olacak/olan adaylar için Yeni Kayıt
+ Örgün öğretimde öğrenci olup açıköğretim sistemiyle öğrenimine devam etmek isteyen öğrenciler için Yatay Geçiş
+ Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile halen öğrenim gören öğrenciler* için İkinci Üniversite
*Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.

 

Emlak ve Emlak Yönetimi Bölümü Sınavlarının Değerlendirilmesi ve Ders Geçme


Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır.


Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 5(beş) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapacağınız işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız.

Tüm sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Bu sınavlarda öğrencilerin, derslerin her birinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmektedir.

Cevaplar değerlendirilirken doğru cevaplara puan verilecek, yanlış cevaplar için puan düşürülmeyecektir. Başka bir deyişle, yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecektir. Bu nedenle soru kitapçıklarındaki soruların cevapsız bırakılmaması, öğrencilerin yararınadır.

Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.


Emlak ve Emlak Yönetimi Bölümü Yarıyıl Dersleri ve Sınav Sorumluluk Üniteleri


1. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
İŞL107U GENEL İŞLETME 1-4 1-8
MUH103U GENEL MUHASEBE I 1-4 1-8
HUK111U HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI I 1-4 1-8
İKT103U İKTİSADA GİRİŞ I 1-4 1-8
PZL103U PAZARLAMA YÖNETİMİ 1-4 1-8
ALM101U ALMANCA I 1-5 1-10
FRA101U FRANSIZCA I 1-4 1-9
İNG101U İNGİLİZCE I 1-6 1-12
BİL101U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I 1-4 1-8
2. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
İLT104U ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ 1-4 1-8
FİN102U FİNANS MATEMATİĞİ 1-4 1-8
EMY102U GAYRİMENKUL EKONOMİSİ 1-4 1-8
MUH104U GENEL MUHASEBE II 1-4 1-7
İŞL108U GİRİŞİMCİLİK 1-4 1-8
HUK112U HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI II 1-4 1-8
ALM102U ALMANCA II 11-15 11-20
FRA102U FRANSIZCA II 1-4 1-9
İNG102U İNGİLİZCE II 1-6 1-12
BİL102U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II 1-4 1-8
3. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
YYT201U BELEDİYE, İMAR VE GAYRİMENKUL MEVZUATI 1-4 1-8
EMY203U BİNA VE YAPIM BİLGİSİ 1-4 1-7
EMY205U GAYRİMENKULLERDE VERGİLENDİRME 1-4 1-8
FİN203U GİRİŞİM FİNANSMANI 1-4 1-8
EMY201U KONUT YAPI KOOPERATİFÇİLİĞİ 1-3 1-7
YYT203U ŞEHİRCİLİK 1-4 1-8
TAR201U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1-4 1-8
TÜR201U TÜRK DİLİ I 1-4 1-8
4. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
EMY202U BİNA VE SİTE YÖNETİCİLİĞİ 1-4 1-8
EMY204U EMLAK FİNANS VE EMLAK DEĞERLEME 1-4 1-8
EMY206U EMLAK YÖNETİMİ VE PAZARLAMASI 1-4 1-8
EMY208U GAYRİMENKUL YÖNETİMİNDE MESLEKİ ETİK 1-4 1-8
MUH206U İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ 1-4 1-8
TAR220U MİMARLIK TARİHİ 1-4 1-7
TAR202U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 1-4 1-8
TÜR202U TÜRK DİLİ II 1-4 1-8

 

Emlak ve Emlak Yönetimi Bölümü Mezuniyet Koşulları

Emlak ve Emlak Yönetimi Önlisans Programında 120 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.
Emlak ve Emlak Yönetimi Önlisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “Açıköğretim Fakültesi Emlak ve Emlak Yönetimi Önlisans Programı Diploması” alırlar.

 

Emlak ve Emlak Yönetimi Bölümü Mezuniyet Sonrası

Emlak sektörü ülkemizde ve dünya çapında gelişmiş sektörler arasındadır ve iş hacmi oldukça geniş bir sektördür. İnsanların gerek yaşamlarını sürdürecekleri gerekse yatırım amaçlı kullanacakları emlaklara ihtiyaçları her zaman olacaktır.

 

Emlak ve Emlak Yönetimi Bölümü İstihdam Olanakları

Emlak ve Emlak Yönetimi programından mezun olan bireylerin sektörde iş bulmaları zor olmayacaktır. Bu bireyler Emlak ve Emlak Yönetimi programından mezun olduktan sonra kendi emlak ofislerini açabilir; gayrimenkul ortaklıklarında, arsa ve yapı kooperatiflerinde veya bu sektörde hizmet veren özel ve kamu kuruluşlarında çalışabilirler. Emlak ve Emlak Yönetimi Programı’ndan mezun olan bireyler "emlak danışmanı" unvanına sahip olurlar. Bu unvan ile mezun olan bireylerin çalışma alanları şunlardır; - Emlak Danışmanlığı, - Emlak Değerleme Uzmanlığı, - Emlak Geliştirme Uzmanlığı, - Bankalar, - Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şirketleri - Bina-Site-Alışveriş Merkezi Yönetimleri - Konut Geliştirme ve Finansmanı Şirketleri - Toplu Konut İdaresi - Yerel Yönetimler

 

Öğrenciler, bu programı başarı ile tamamlayarak mezun olmaları halinde isterlerse ÖSYM tarafından yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek aşağıdaki lisans programlarında lisans öğrenimlerine devam edebilirler;

 

+  Gayrimenkul ve Varlık Değerleme
+  İşletme
+  İşletme Bilgi Yönetimi
+  İşletme Enformatiği
+  İşletme-Ekonomi

 

Emlak ve Emlak Yönetimi Bölümü Sınavsız İkinci Üniversite

+ Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler okudukları veya mezun oldukları programlar ile aynı alanda olmamak üzere Emlak ve Emlak Yönetimi bölümünü sınavsız ikinci üniversiteye olarak tercih edebilirler. Emlak ve Emlak Yönetimi bölümü dışında kayıt yaptırabileceğiniz programları görmek için tıklayınız.
+ Herhangi bir yükseköğretim kurumunun önlisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler okudukları veya mezun oldukları programlar ile aynı alanda olmamak üzere açıköğretim sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim Fakültesi’nin önlisans programlarından herhangi birini tercih edebilirler. Lisans programlarını tercih edemezler. Kayıt yaptırabileceğiniz programları görmek için tıklayınız.
+ Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan KKTC'deki üniversitelerden mezun olan veya okuyan öğrenciler de başvurabilirler.
+ Yurtdışı Öğrenci Giriş Sınavı ile Türkiye'deki üniversitelere yerleştirilen yabancı uyruklu öğrenciler de başvuruda bulunabilirler.
+ Uyruğundan biri T.C. olup yurtdışı yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan denklik belgesi alanlar başvurabilirler.
+ Herhangi bir yükseköğretim kurumundan kaydı silinenler ile herhangi bir yükseköğretim programında kaydı bulunmayanlar başvuru yapamazlar.
+ Yurt dışı yükseköğretim kurumlarında halen kayıtlı olup uyruğundan biri T.C. olan öğrenciler başvuru yapamazlar.
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.

Emlak ve Emlak Yönetimi Bölümü Dikey Geçiş Bölümleri - Sınavsız (Açıköğretim)

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim),
İktisat (Açıköğretim),
Kamu Yönetimi (Açıköğretim),
Maliye (Açıköğretim),
Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim),
İşletme (Açıköğretim),
Konaklama İşletmeciliği( Açıköğretim)

 

Emlak ve Emlak Yönetimi Bölümü Dikey Geçiş Bölümleri - Sınavlı (DGS)

Gayri menkul ve Varlık Değerleme
İşletme
İşletme Bilgi Yönetimi
İşletme Enformatiği
İşletme Yönetimi
İşletme-Ekonomi
Tapu Kadastro