:
AÖF İlahiyat Bölümü Bütün Bilgileri | Açıköğretim İlahiyat Bölümü Çıkmış Soruları ve Cevapları, Hedefaof.com Facebook Twitter
  • 2,350 Ders
  • 345,680 Üye
  • 22,056,462 Soru indirilme

İlahiyat

İlahiyat Önlisans Programı, lise mezuniyeti, yaşı ve mesleği ne olursa olsun herkese açık, büyük toplum kesimlerini doğru dinî bilgiyle buluşturmayı amaçlayan bir programdır. İlahiyat Önlisans Programı lâik, demokratik ve sosyal hukuk devleti anlayışı içinde ve çağdaş eğitim olanaklarıyla kişilerin ilahiyat alanındaki bilgilerini artırmayı amaçlamaktadır​.

 

İlahiyat Bölümü Kayıt İşlemleri

+ En az lise veya dengi okul mezunu olacak/olan adaylar için Yeni Kayıt

+ Örgün öğretimde öğrenci olup açıköğretim sistemiyle öğrenimine devam etmek isteyen öğrenciler için Yatay Geçiş
+ Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile halen öğrenim gören öğrenciler* için İkinci Üniversite
*Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.

 


İlahiyat Bölümü Sınavlarının Değerlendirilmesi ve Ders Geçme

Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır.


Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 5(beş) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapacağınız işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız.


Tüm sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Bu sınavlarda öğrencilerin, derslerin her birinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmektedir.


Cevaplar değerlendirilirken doğru cevaplara puan verilecek, yanlış cevaplar için puan düşürülmeyecektir. Başka bir deyişle, yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecektir. Bu nedenle soru kitapçıklarındaki soruların cevapsız bırakılmaması, öğrencilerin yararınadır.


Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.

 


İlahiyat Bölümü Yarıyıl Dersleri ve Sınav Sorumluluk Üniteleri

1. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
ARA1001 ARAPÇA I 1-6 1-10
İLH1004 İLK DÖNEM İSLÂM TARİHİ 1-6 1-10
İLH1003 İSLÂM AHLÂK ESASLARI 1-6 1-10
İLH1002 İSLÂM İBADET ESASLARI 1-6 1-10
İLH1001 İSLÂM İNANÇ ESASLARI 1-6 1-10
İLH1005 İSLÂM SANATLARI TARİHİ 1-6 1-10
BİL101U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I 1-4 1-8
       
2. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
ARA1002 ARAPÇA II 1-4 1-10
İLH1007 HADİS TARİHİ VE USULÜ 1-4 1-10
İLH1008 İSLÂM HUKUKUNA GİRİŞ 1-4 1-10
İLH1009 İSLÂM KURUMLARI VE MEDENİYETİ 1-4 1-10
İLH1006 TEFSİR TARİHİ VE USULÜ 1-4 1-10
İLH1010 TÜRK İSLÂM EDEBİYATI 1-4 1-10
BİL102U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II 1-4 1-8
       
3. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
ARA2001 ARAPÇA III 1-6 1-10
İLH2005 DİN PSİKOLOJİSİ 1-6 1-10
İLH2002 GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ 1-6 1-10
İLH2003 İSLÂM DÜŞÜNCE TARİHİ 1-6 1-10
İLH2004 İSLÂM MEZHEPLERİ TARİHİ 1-6 1-10
İLH2001 TEFSİR 1-6 1-10
TAR201U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1-4 1-8
TÜR201U TÜRK DİLİ I 1-4 1-8
       
4. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
ARA2002 ARAPÇA IV 1-4 1-10
İLH2010 DİN EĞİTİMİ VE DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK 1-4 1-10
İLH2008 DİN SOSYOLOJİSİ 1-4 1-10
İLH2006 HADİS 1-4 1-10
İLH2007 KELÂM'A GİRİŞ 1-4 1-10
İLH2009 YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ 1-4 1-10
TAR202U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 1-4 1-8
TÜR202U  TÜRK DİLİ II 1-4 1-8

 

İlahiyat Bölümü Mezuniyet Koşulları

İlahiyat Önlisans Programında 120 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.


İlahiyat Önlisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Önlisans Programı Diploması” alırlar.

 


İlahiyat Bölümü Mezuniyet Sonrası

Bölümden mezun olan öğrenciler, "Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca kendi alanlarında örgün öğretim veren programlara dikey geçiş yapma olanağına sahiptir.

 


İlahiyat Bölümü İstihdam Olanakları

Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Önlisans Programından mezun olan öğrenciler, “İlahiyat Önlisans Diploması” alırlar. Programı bitiren öğrencilere “İlahiyat Meslek Elemanı” unvanı verilir. Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Önlisans Programından mezun olan öğrencilerin dikey geçiş için tercih yapabilecekleri lisans programları; İlahiyat, Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Öğretmenliği, Fars Dili ve Edebiyatıdır.

 

İlahiyat Bölümü Sınavsız İkinci Üniversite

+ Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler okudukları veya mezun oldukları programlar ile aynı alanda olmamak üzere İlahiyat bölümünü sınavsız ikinci üniversiteye olarak tercih edebilirler. İlahiyat bölümü dışında kayıt yaptırabileceğiniz programları görmek için tıklayınız.
+ Herhangi bir yükseköğretim kurumunun önlisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler okudukları veya mezun oldukları programlar ile aynı alanda olmamak üzere açıköğretim sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim Fakültesi’nin önlisans programlarından herhangi birini tercih edebilirler. Lisans programlarını tercih edemezler. Kayıt yaptırabileceğiniz programları görmek için tıklayınız.
+ Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan KKTC'deki üniversitelerden mezun olan veya okuyan öğrenciler de başvurabilirler.
+ Yurtdışı Öğrenci Giriş Sınavı ile Türkiye'deki üniversitelere yerleştirilen yabancı uyruklu öğrenciler de başvuruda bulunabilirler.
+ Uyruğundan biri T.C. olup yurtdışı yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan denklik belgesi alanlar başvurabilirler.
+ Herhangi bir yükseköğretim kurumundan kaydı silinenler ile herhangi bir yükseköğretim programında kaydı bulunmayanlar başvuru yapamazlar.
+ Yurt dışı yükseköğretim kurumlarında halen kayıtlı olup uyruğundan biri T.C. olan öğrenciler başvuru yapamazlar.
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.

İlahiyat Bölümü Dikey Geçiş Bölümleri - Sınavlı (DGS)

İlahiyat

Arap Dili ve Edebiyatı
Arapça Öğretmenliği
Fars Dili ve Edebiyatı
İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı
İslami İlimler

 

İlahiyat Bölümü Dikey Geçiş Bölümleri - Sınavsız (Açıköğretim)


DGS ile Açıköğretim 5. Yarıyıla Fark Dersleri alınarak devam edilebilecek lisans bölümleri.

 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim),
İktisat (Açıköğretim),
Kamu Yönetimi (Açıköğretim),
Maliye (Açıköğretim),
Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim),
İşletme (Açıköğretim),
Konaklama İşletmeciliği( Açıköğretim)