:
AÖF Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Bütün Bilgileri | Açıköğretim Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Çıkmış Soruları ve Cevapları, Hedefaof.com Facebook Twitter
  • 2,350 Ders
  • 345,680 Üye
  • 22,056,462 Soru indirilme

Özel Güvenlik ve Koruma

Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans Programının amacı özel güvenlik personeli olarak çalışmak isteyenlerin akademik eğitim almak suretiyle bir özel güvenlik personelinin sahip olması gereken bilgileri kazanmış, uygulamak durumunda olduğu başlıca kanunları bilen, temel hak ve özgürlüklere saygılı elemanlar yetiştirmektir.

 

Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Kayıt İşlemleri

+ En az lise veya dengi okul mezunu olacak/olan adaylar için Yeni Kayıt
+ Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesinin önlisans programlarından mezun olacak/olan adaylar için Dikey Geçiş
+ Örgün öğretimde öğrenci olup açıköğretim sistemiyle öğrenimine devam etmek isteyen öğrenciler için Yatay Geçiş
+ Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile halen öğrenim gören öğrenciler* için İkinci Üniversite
*Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.

 

Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Sınavlarının Değerlendirilmesi ve Ders Geçme

Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır.


Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 5(beş) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapacağınız işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız.

Tüm sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Bu sınavlarda öğrencilerin, derslerin her birinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmektedir.

Cevaplar değerlendirilirken doğru cevaplara puan verilecek, yanlış cevaplar için puan düşürülmeyecektir. Başka bir deyişle, yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecektir. Bu nedenle soru kitapçıklarındaki soruların cevapsız bırakılmaması, öğrencilerin yararınadır.

Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir. 


Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Yarıyıl Dersleri ve Sınav Sorumluluk Üniteleri

1. Yarıyıl Dersleri    
HUK115U ANAYASA I 1-4 1-8
SOS113U DAVRANIŞ BİLİMLERİ I 1-4 1-8
İLT103U HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM 1-4 1-8
HUK111U HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI I 1-4 1-8
HUK117U TEMEL İNSAN HAKLARI BİLGİSİ I 1-4 1-8
İŞL111U YÖNETİM VE ORGANİZASYON I 1-4 1-8
ALM101U ALMANCA I 1-5 1-10
FRA101U FRANSIZCA I 1-4 1-9
İNG101U İNGİLİZCE I 1-6 1-12
BİL101U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I 1-4 1-8
       
2. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
HUK116U ANAYASA II 1-4 1-8
SOS114U DAVRANIŞ BİLİMLERİ II 1-4 1-8
HUK112U HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI II 1-4 1-8
SAĞ101U TEMEL İLK YARDIM BİLGİSİ 1-4 1-8
HUK118U TEMEL İNSAN HAKLARI BİLGİSİ II 1-4 1-8
İŞL112U YÖNETİM VE ORGANİZASYON II 1-4 1-8
ALM102U ALMANCA II 11-15 11-20
FRA102U FRANSIZCA II 1-4 1-9
İNG102U İNGİLİZCE II 1-6 1-12
BİL102U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II 1-4 1-8
       
3. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
HUK215U CEZA HUKUKUNA GİRİŞ 1-4 1-8
ÖGK201U GÜVENLİK SİSTEMLERİ 1-4 1-8
ÖGK205U KRİMİNOLOJİ 1-4 1-8
ÖGK203U OLAYLARA MÜDAHALE ESASLARI 1-4 1-8
HUK217U ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU I 1-2 1-5
PSİ201U SOSYAL PSİKOLOJİ I 1-4 1-8
TAR201U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1-4 1-8
TÜR201U TÜRK DİLİ I 1-4 1-8
       
4. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
ÖGK202U ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 1-4 1-8
HUK218U ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU II 6-8 6-10
ÖGK204U ÖZEL GÜVENLİK MESLEK ETİĞİ 1-4 1-8
PSİ202U SOSYAL PSİKOLOJİ II 1-4 1-8
ÖGK206U SUÇ ÖNLEME MODELLERİ 1-4 1-8
ÖGK208U TEMEL CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU BİLGİSİ 1-4 1-8
TAR202U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 1-4 1-8
TÜR202U TÜRK DİLİ II 1-4 1-8

 

Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Mezuniyet Koşulları

Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans Programında 120 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.


Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “Açıköğretim Fakültesi Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans Programı Diploması” alırlar.

 


Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Mezuniyet Sonrası

Özel Güvenlik ve Koruma mezunları, kamu kurum ve kuruluşlarının bünyesinde kurulan özel güvenlik birimlerinde, özel güvenlik şirketleri bünyesinde ve bu şirketler tarafından sunulan güvenlik hizmet sahalarında, (bankalar, gar, havalimanı, terminal, tramvay gibi ulaşım sistemleri, alışveriş merkezleri, toplantı, konser, spor karşılaşmaları, sahne gösterileri gibi faaliyetler) kişilerin can ve mal güvenliğini korunması için yanlarında ya da meskenlerinde görev yapabileceklerdir.

 

Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü İstihdam Olanakları

Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans Programını başarı ile tamamlayan mezunların faaliyet alanları; toplantı, konser, spor karşılaşması, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler, hava meydanı, gar, liman, terminal, üniversiteler, bakanlıklar gibi kamu kurum ve kuruluşları, alışveriş merkezleri, bankalar gibi özel kişilere ait işletmelerdir. Özel güvenlik personeli bu faaliyet alanlarında polis ve jandarmadan oluşan genel kolluk personelini tamamlayıcı şekilde kamu güvenliğinin sağlanmasından sorumludur. ​​

Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Sınavsız İkinci Üniversite

+ Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler okudukları veya mezun oldukları programlar ile aynı alanda olmamak üzere Özel Güvenlik ve Koruma bölümünü sınavsız ikinci üniversiteye olarak tercih edebilirler. Özel Güvenlik ve Koruma bölümü dışında kayıt yaptırabileceğiniz programları görmek için tıklayınız.

+ Herhangi bir yükseköğretim kurumunun önlisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler okudukları veya mezun oldukları programlar ile aynı alanda olmamak üzere açıköğretim sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim Fakültesi’nin önlisans programlarından herhangi birini tercih edebilirler. Lisans programlarını tercih edemezler. Kayıt yaptırabileceğiniz programları görmek için tıklayınız.
+ Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan KKTC'deki üniversitelerden mezun olan veya okuyan öğrenciler de başvurabilirler.
+ Yurtdışı Öğrenci Giriş Sınavı ile Türkiye'deki üniversitelere yerleştirilen yabancı uyruklu öğrenciler de başvuruda bulunabilirler.
+ Uyruğundan biri T.C. olup yurtdışı yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan denklik belgesi alanlar başvurabilirler.
+ Herhangi bir yükseköğretim kurumundan kaydı silinenler ile herhangi bir yükseköğretim programında kaydı bulunmayanlar başvuru yapamazlar.
+ Yurt dışı yükseköğretim kurumlarında halen kayıtlı olup uyruğundan biri T.C. olan öğrenciler başvuru yapamazlar.
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.

 

Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Dikey Geçiş Bölümleri - Sınavlı (DGS)

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Sosyal Hizmet

 

Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Dikey Geçiş Bölümleri - Sınavsız (Açıköğretim)


Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim), 

İktisat (Açıköğretim),
Kamu Yönetimi (Açıköğretim),
Maliye (Açıköğretim),
Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim),
İşletme (Açıköğretim),
Konaklama İşletmeciliği( Açıköğretim)