:
AÖF Sosyoloji Bölümü Bütün Bilgileri | Açıköğretim Sosyoloji Bölümü Çıkmış Soruları ve Cevapları, Hedefaof.com Facebook Twitter
  • 2,350 Ders
  • 345,680 Üye
  • 22,056,462 Soru indirilme

Sosyoloji

Sosyoloji Lisans Programının amacı, açıköğretim sistemiyle sosyoloji bölümlerini tercih eden öğrencilerin yerel ve küresel düzeydeki toplumsal değişmeleri anlayabilmeleri ve temel sosyal problemleri çözümlemeleridir.


Sosyoloji lisans programında çağın gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler öğrencilere aktarılarak düşünen, sorgulayan, eleştiren ve toplumsal refahın gelişimine katkıda bulunan uzman sosyologlar yetiştirilecektir​.

Sosyoloji Bölümü Kayıt İşlemleri

+ En az lise veya dengi okul mezunu olacak/olan adaylar için Yeni Kayıt

+ Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesinin önlisans programlarından mezun olacak/olan adaylar için Dikey Geçiş
+ Örgün öğretimde öğrenci olup açıköğretim sistemiyle öğrenimine devam etmek isteyen öğrenciler için Yatay Geçiş
+ Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile halen öğrenim gören öğrenciler* için İkinci Üniversite
*Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.

 

Sosyoloji Bölümü Sınavlarının Değerlendirilmesi ve Ders Geçme

Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır.


Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 5(beş) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapacağınız işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız.


Tüm sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Bu sınavlarda öğrencilerin, derslerin her birinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmektedir.


Cevaplar değerlendirilirken doğru cevaplara puan verilecek, yanlış cevaplar için puan düşürülmeyecektir. Başka bir deyişle, yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecektir. Bu nedenle soru kitapçıklarındaki soruların cevapsız bırakılmaması, öğrencilerin yararınadır.


Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.

 


Sosyoloji Bölümü Yarıyıl Dersleri ve Sınav Sorumluluk Üniteleri

1. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
ULİ305U KARŞILAŞTIRMALI SİYASAL SİSTEMLER 1-4 1-8
PSİ101U PSİKOLOJİYE GİRİŞ 1-4 1-8
SOS103U SOSYAL BİLİMLERDE TEMEL KAVRAMLAR 1-4 1-8
ÇEK101U SOSYAL POLİTİKA 1-4 1-8
SOS105U SOSYOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 1-3 1-6
SOS101U SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1-4 1-8
BİL101U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I 1-4 1-8
       
2. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
SOS106U BİREY VE DAVRANIŞ 1-4 1-8
FEL102U ETİK 1-3 1-6
SOS104U İNSAN VE TOPLUM 1-4 1-8
KÜL102U KÜLTÜR TARİHİ 1-5 1-10
MNT102U SEMBOLİK MANTIK 1-4 1-8
SİY102U TÜRK SİYASAL HAYATI 1-4 1-8
BİL102U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II 1-4 1-8
       
3. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
SOS203U ANTROPOLOJİ 1-5 1-10
FEL207U FELSEFE 1-4 1-8
İST203U İSTATİSTİK 1-4 1-8
SOS201U KLASİK SOSYOLOJİ TARİHİ 1-4 1-8
SİY201U SİYASET BİLİMİ 1-4 1-8
PSİ201U SOSYAL PSİKOLOJİ I 1-4 1-8
SOS205U TOPLUMSAL DEĞİŞME KURAMLARI 1-4 1-8
TAR201U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1-4 1-8
       
4. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
FEL202U BİLİM FELSEFESİ 1-3 1-6
FEL208U EĞİTİM FELSEFESİ 1-3 1-5
PSİ192U EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 1-6 1-11
İŞL202U KAMU YÖNETİMİ 1-4 1-8
SOS202U MODERN SOSYOLOJİ TARİHİ 1-4 1-8
PSİ202U SOSYAL PSİKOLOJİ II 1-4 1-8
TAR202U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 1-4 1-8
       
5. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
SOS305U AİLE SOSYOLOJİSİ 1-5 1-10
SOS301U ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ KURAMLARI 1-4 1-8
SOS303U EKONOMİ SOSYOLOJİSİ 1-4 1-8
SOS307U KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ 1-6 1-12
SOS311U TOPLUMSAL CİNSİYET SOSYOLOJİSİ 1-4 1-8
SOS309U YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER 1-5 1-10
ALM301U ALMANCA I 1-5 1-10
FRA301U FRANSIZCA I 1-4 1-9
İNG301U İNGİLİZCE I 1-6 1-12
       
6. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
SOS306U ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ 1-4 1-8
SOS308U KENT SOSYOLOJİSİ 1-6 1-12
MNT302U MANTIĞIN GELİŞİMİ 1-3 1-6
SOS302U SOSYOLOJİDE YAKIN DÖNEM GELİŞMELER 1-4 1-8
SOS310U TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI 1-4 1-8
SOS304U TOPLUMSAL TABAKALAŞMA VE EŞİTSİZLİK 1-5 1-10
ALM302U ALMANCA II 11-15 11-20
FRA302U FRANSIZCA II 1-4 1-9
İNG302U İNGİLİZCE II 1-6 1-12
       
7. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
SOS321U ÇEVRE SOSYOLOJİSİ 1-4 1-8
İŞL293U GİRİŞİMCİLİK VE İŞ KURMA 1-4 1-8
SOS317U HUKUK SOSYOLOJİSİ 1-4 1-8
SOS315U İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ 1-4 1-8
SOS313U TÜRKİYE'DE SOSYOLOJİ 1-4 1-8
SOS319U TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI 1-4 1-8
TÜR201U TÜRK DİLİ I 1-4 1-8
       
8. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
SOS314U DİN VE TOPLUM 1-4 1-8
İLT184U ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ 1-4 1-8
MNT402U KLASİK MANTIK 1-3 1-6
SOS316U MEDYA SOSYOLOJİSİ 1-4 1-8
SOS318U SUÇ SOSYOLOJİSİ 1-4 1-8
SOS312U TÜRK SOSYOLOGLARI 1-4 1-8
TÜR202U TÜRK DİLİ II 1-4 1-8

 

Sosyoloji Bölümü Mezuniyet Koşulları

Sosyoloji Lisans Programında 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.
Sosyoloji Lisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Lisans Programı Diploması” alırlar.

Sosyoloji Bölümü İstihdam Olanakları

Sosyoloji bölümü mezunları, kamu ve özel sektör kurumlarında istihdam edilebilir. Özel şirketlerin insan kaynakları bölümlerinde, medya kuruluşlarında, araştırma şirketlerinde; Adalet, İçişleri, Aile ve Sosyal Politikalar, Sağlık Bakanlıkları ve benzeri kurumlarda uzman, proje yöneticisi ve sosyolog olarak çalışabilir. Yine çocuk ıslah evlerinde, hapishanelerde, bakıma muhtaç çocuk yurtlarında ve benzeri kuruluşlarda sosyolog, uzman, memur veya araştırmacı olarak çalışabilir. Ayrıca gerekli sertifikalar alındığında aile danışmanı unvanı alabilir ve lisanüstü çalışmalarla akademik kariyer yapabilir.

Sosyoloji Bölümü Sınavsız İkinci Üniversite


+  Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler okudukları veya mezun oldukları programlar ile aynı alanda olmamak üzere Sosyoloji bölümünü sınavsız ikinci üniversiteye olarak tercih edebilirler. 
+  Herhangi bir yükseköğretim kurumunun önlisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler okudukları veya mezun oldukları programlar ile aynı alanda olmamak üzere açıköğretim sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim Fakültesi’nin önlisans programlarından herhangi birini tercih edebilirler. Lisans programlarını tercih edemezler.
+  Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan KKTC'deki üniversitelerden mezun olan veya okuyan öğrenciler de başvurabilirler.
+  Yurtdışı Öğrenci Giriş Sınavı ile Türkiye'deki üniversitelere yerleştirilen yabancı uyruklu öğrenciler de başvuruda bulunabilirler.
+  Uyruğundan biri T.C. olup yurtdışı yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan denklik belgesi alanlar başvurabilirler.
+  Herhangi bir yükseköğretim kurumundan kaydı silinenler ile herhangi bir yükseköğretim programında kaydı bulunmayanlar başvuru yapamazlar.
+  Yurt dışı yükseköğretim kurumlarında halen kayıtlı olup uyruğundan biri T.C. olan öğrenciler başvuru yapamazlar.
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.

 

Sosyoloji Bölümü Lisansüstü Eğitim Fırsatı

Sosyoloji Lisans Programı mezunları isterlerse yükseköğrenimlerine, yüksek lisans ve doktora olanaklarını değerlendirerek devam edebilirler.