:
AÖF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Bütün Bilgileri | Açıköğretim Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Çıkmış Soruları ve Cevapları, Hedefaof.com Facebook Twitter
  • 2,350 Ders
  • 345,680 Üye
  • 22,056,462 Soru indirilme

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün genel amacı alanında araştırma yapabilecek insan gücünü; yaşam boyu öğrenmeye odaklı öğrencileri; edebiyata ilişkin kavramları, akımları, kuramları ve metinleri açıklayabilecek, inceleyebilecek bireyleri; Türkçenin doğru, güzel ve etkili kullanımında öncülük edebilecek bireyleri; okuma kültürü oluşturma ve geliştirmeye katkılar sağlayacak bireyleri; sanat zevki ve duyarlılığı aşılayabilecek, geliştirebilecek bireyleri; temel dil becerilerini geliştirebilecek yetkinlikte bireyleri; eleştirel ve yaratıcı düşünme, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirebilecek yetkinlikte bireyleri ve son olarak da etkili iletişim becerilerine sahip bireyleri yetiştirmek.​

 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Kayıt İşlemleri

+ En az lise veya dengi okul mezunu olacak/olan adaylar için Yeni Kayıt

+ Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesinin önlisans programlarından mezun olacak/olan adaylar için Dikey Geçiş
+ Örgün öğretimde öğrenci olup açıköğretim sistemiyle öğrenimine devam etmek isteyen öğrenciler için Yatay Geçiş
+ Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile halen öğrenim gören öğrenciler* için İkinci Üniversite
*Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.

 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Sınavlarının Değerlendirilmesi ve Ders Geçme

Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır.


Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 5(beş) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapacağınız işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız.


Tüm sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Bu sınavlarda öğrencilerin, derslerin her birinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmektedir.


Cevaplar değerlendirilirken doğru cevaplara puan verilecek, yanlış cevaplar için puan düşürülmeyecektir. Başka bir deyişle, yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecektir. Bu nedenle soru kitapçıklarındaki soruların cevapsız bırakılmaması, öğrencilerin yararınadır.


Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.

 


Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yarıyıl Dersleri ve Sınav Sorumluluk Üniteleri

1. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
EDB105U BATI EDEBİYATINDA AKIMLAR I 1-3 1-6
EDB103U ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ: BİÇİM VE ÖLÇÜ 1-3 1-5
EDB101U HALK EDEBİYATINA GİRİŞ I 1-3 1-6
TDE103U OSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ I 1-4 1-7
TDE101U TÜRKÇE SES BİLGİSİ 1-4 1-8
EDB107U YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ I 1-3 1-5
BİL101U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I 1-4 1-8
2. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
EDB106U BATI EDEBİYATINDA AKIMLAR II 1-3 1-6
EDB104U ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ: SÖZ SANATLARI 1-3 1-4
EDB102U HALK EDEBİYATINA GİRİŞ II 1-3 1-6
TDE104U OSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ II 1-4 1-7
TDE102U TÜRKÇE BİÇİM BİLGİSİ 1-5 1-9
EDB108U YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ II 6-8 6-11
BİL102U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II 1-4 1-8
3. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
EDB205U HALK HİKÂYELERİ 1-3 1-6
TDE201U ORHUN TÜRKÇESİ 1-5 1-10
TDE205U OSMANLI TÜRKÇESİ GRAMERİ I 1-2 1-5
EDB203U TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI I 1-3 1-5
TDE203U TÜRKÇE CÜMLE BİLGİSİ I 1-3 1-7
EDB201U VIII-XIII. YÜZYILLAR TÜRK EDEBİYATI 1-3 1-7
TAR201U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1-4 1-8
4. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
EDB206U HALK MASALLARI 1-3 1-5
TDE206U OSMANLI TÜRKÇESİ GRAMERİ II 1-3 1-5
EDB204U TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI II 1-3 1-5
TDE204U TÜRKÇE CÜMLE BİLGİSİ II 1-4 1-7
TDE202U UYGUR TÜRKÇESİ 1-3 1-6
EDB202U XIV-XV. YÜZYILLAR TÜRK EDEBİYATI 1-4 1-8
TAR202U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 1-4 1-8
5. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
TDE303U ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ I 1-4 1-8
TDE305U GENEL DİLBİLİM I 1-4 1-8
EDB303U II. ABDULHAMİT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1-4 1-8
EDB305U TÜRK HALK ŞİİRİ 1-5 1-10
TDE301U XI-XIII. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ 1-5 1-10
EDB301U XVI. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI 1-4 1-8
ALM301U ALMANCA I 1-5 1-10
FRA301U FRANSIZCA I 1-4 1-9
İNG301U İNGİLİZCE I 1-6 1-12
6. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
TDE304U ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ II 1-4 1-8
TDE306U GENEL DİLBİLİM II 1-4 1-8
TDE308U II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1-4 1-8
EDB304U TÜRK EDEBİYATININ MİTOLOJİK KAYNAKLARI 1-5 1-10
TDE302U XIV-XV. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ 1-5 1-10
EDB302U XVII. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI 1-4 1-7
ALM302U ALMANCA II 11-15 11-20
FRA302U FRANSIZCA II 1-4 1-9
İNG302U İNGİLİZCE II 1-6 1-12
7. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
EDB407U CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK NESRİ 1-5 1-10
EDB403U CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİ 1-5 1-10
EDB405U ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATLARI I 1-4 1-8
TDE403U ELEŞTİRİ TARİHİ 1-4 1-8
İŞL293U GİRİŞİMCİLİK VE İŞ KURMA 1-4 1-8
EDB401U XVIII. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI 1-3 1-7
TDE401U XVI-XIX. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ 1-3 1-7
8. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
EDB406U ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATLARI II 1-4 1-8
EDB404U ÇAĞDAŞ TÜRK ROMANI 1-4 1-9
TDE402U ELEŞTİRİ KURAMLARI 1-4 1-8
EDB408U ESKİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARINDAN ŞAİR TEZKİRELERİ 1-3 1-7
İLT184U ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ 1-4 1-8
TİY402U TÜRK TİYATROSU 1-5 1-10
EDB402U XIX. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI 1-3 1-6

 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezuniyet Koşulları

Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programında 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.


Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı Diploması” alırlar.

  


Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü İstihdam Olanakları

Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, örgün öğretimdeki Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunları gibi, öncelikle akademisyen olabilecekleri gibi, isterlerse mezuniyet sonrası öngörülen şartları sağlamaları kaydıyla, öğretmen olabilmektedirler. Bunun dışında öğrencilerimiz arşiv ve kütüphanelerde çalışabilir; basın yayın kuruluşlarında metin yazarlığı, düzeltmenlik yapabilir veya Türk Dilleri ve Lehçeleri üzerine uzmanlaşarak Türk devletlerinde görev alabilirler.

 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Sınavsız İkinci Üniversite


+  Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler okudukları veya mezun oldukları programlar ile aynı alanda olmamak üzere Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü sınavsız ikinci üniversiteye olarak tercih edebilirler. 
+  Herhangi bir yükseköğretim kurumunun önlisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler okudukları veya mezun oldukları programlar ile aynı alanda olmamak üzere açıköğretim sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim Fakültesi’nin önlisans programlarından herhangi birini tercih edebilirler. Lisans programlarını tercih edemezler.
+  Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan KKTC'deki üniversitelerden mezun olan veya okuyan öğrenciler de başvurabilirler.
+  Yurtdışı Öğrenci Giriş Sınavı ile Türkiye'deki üniversitelere yerleştirilen yabancı uyruklu öğrenciler de başvuruda bulunabilirler.
+  Uyruğundan biri T.C. olup yurtdışı yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan denklik belgesi alanlar başvurabilirler.
+  Herhangi bir yükseköğretim kurumundan kaydı silinenler ile herhangi bir yükseköğretim programında kaydı bulunmayanlar başvuru yapamazlar.
+  Yurt dışı yükseköğretim kurumlarında halen kayıtlı olup uyruğundan biri T.C. olan öğrenciler başvuru yapamazlar.
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.

 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisansüstü Eğitim Fırsatı

Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı mezunları isterlerse yükseköğrenimlerine, yüksek lisans ve doktora olanaklarını değerlendirerek devam edebilirler.