:
AÖF Uluslararası İlişkiler Bölümü Bütün Bilgileri | Açıköğretim Uluslararası İlişkiler Bölümü Çıkmış Soruları ve Cevapları, Hedefaof.com Facebook Twitter
  • 2,350 Ders
  • 345,680 Üye
  • 22,056,462 Soru indirilme

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler Lisans Programının öğrencilerine kazandırmayı hedeflediği temel bilgi, beceri ve yetkinlikler arasında; bölgesel ve küresel düzeydeki siyasi, tarihi, toplumsal ve ekonomik gelişmeleri değerlendirmek; devletlerin ve uluslararası organizasyonların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklamak; uluslararası işbirliklerini ve uluslararası sorun çözme mekanizma ve yöntemlerini tanımak yer almaktadır. Bölümün amacı mezunlarının alanla ilgili kavramsal ve kuramsal bilgileri, küreselleşmenin ve uluslararası ilişkilerin karmaşık dinamiklerini dikkate alarak, çok boyutlu değerlendirme yeterliliğine sahip olmalarıdır. Bu bölümde, diplomatik hizmet kurumlarında, uluslararası organizasyonlarda, sivil toplum kuruluşlarında, çokuluslu şirketlerde ve kamu kurumlarının uluslararası birimlerinde görev yapabilmek için gerekli donanımı sağlayacak bir öğretim programı sunulmaktadır. Öğrencilerin uluslararası ilişkileri anlayabilen, açıklayabilen ve yorum yapabilen, en az bir yabancı dili iyi bilen, analitik düşünebilen, yaşam boyu öğrenme bilincine sahip bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

 

Uluslararası İlişkiler Bölümü Kayıt İşlemleri

+ En az lise veya dengi okul mezunu olacak/olan adaylar için Yeni Kayıt

+ Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesinin önlisans programlarından mezun olacak/olan adaylar için Dikey Geçiş
+ Örgün öğretimde öğrenci olup açıköğretim sistemiyle öğrenimine devam etmek isteyen öğrenciler için Yatay Geçiş
+ Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile halen öğrenim gören öğrenciler* için İkinci Üniversite
*Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.

 

Uluslararası İlişkiler Bölümü Sınavlarının Değerlendirilmesi ve Ders Geçme

Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır.

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 5(beş) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapacağınız işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız.

Tüm sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Bu sınavlarda öğrencilerin, derslerin her birinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmektedir.

Cevaplar değerlendirilirken doğru cevaplara puan verilecek, yanlış cevaplar için puan düşürülmeyecektir. Başka bir deyişle, yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecektir. Bu nedenle soru kitapçıklarındaki soruların cevapsız bırakılmaması, öğrencilerin yararınadır.

Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.


Uluslararası İlişkiler Bölümü Yarıyıl Dersleri ve Sınav Sorumluluk Üniteleri

1. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
SOS113U DAVRANIŞ BİLİMLERİ I 1-4 1-8
MAT103U GENEL MATEMATİK 1-4 1-8
HUK101U HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 1-4 1-8
İKT103U İKTİSADA GİRİŞ I 1-4 1-8
TAR119U SİYASİ TARİH I 1-4 1-8
TAR113U UYGARLIK TARİHİ I 1-3 1-7
BİL101U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I 1-4 1-8
       
2. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
SOS114U DAVRANIŞ BİLİMLERİ II 1-4 1-8
İKT104U İKTİSADA GİRİŞ II 1-4 1-8
TAR120U SİYASİ TARİH II 1-4 1-8
SİY102U TÜRK SİYASAL HAYATI 1-4 1-8
ULİ102U ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ 1-4 1-8
TAR114U UYGARLIK TARİHİ II 8-10 8-14
BİL102U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II 1-4 1-8
       
3. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
HUK209U ANAYASA HUKUKU 1-4 1-8
MLY203U KAMU MALİYESİ 1-4 1-8
SİY201U SİYASET BİLİMİ 1-4 1-8
SOS319U TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI 1-4 1-8
HUK221U ULUSLARARASI HUKUK I 1-4 1-8
ULİ201U ULUSLARARASI POLİTİKA I 1-4 1-8
TAR201U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1-4 1-8
       
4. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
SİY202U GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SİYASET 1-4 1-8
İŞL202U KAMU YÖNETİMİ 1-4 1-8
TAR222U SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ 1-4 1-8
İKT402U TÜRKİYE EKONOMİSİ 1-4 1-8
HUK222U ULUSLARARASI HUKUK II 1-4 1-8
ULİ202U ULUSLARARASI POLİTİKA II 1-4 1-8
TAR202U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 1-4 1-8
       
5. Yarıyıl Dersleri    
SİY301U BALKANLAR'DA SİYASET 1-4 1-8
ULİ303U İNSAN HAKLARI VE DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİ 1-4 1-8
ULİ305U KARŞILAŞTIRMALI SİYASAL SİSTEMLER 1-4 1-8
SİY303U ORTA ASYA VE KAFKASLARDA SİYASET 1-4 1-8
ULİ301U STRATEJİ VE GÜVENLİK 1-4 1-8
İKT311U ULUSLARARASI İKTİSAT TEORİSİ 1-4 1-8
ALM301U ALMANCA I 1-5 1-10
FRA301U FRANSIZCA I 1-4 1-9
İNG301U İNGİLİZCE I 1-6 1-12
       
6. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
ULİ304U DIŞ POLİTİKA ANALİZİ 1-4 1-8
KÜL102U KÜLTÜR TARİHİ 1-5 1-10
SİY302U ORTA DOĞUDA SİYASET 1-4 1-8
ULİ306U ULUSLARARASI EKONOMİ POLİTİK 1-4 1-8
İKT308U ULUSLARARASI İKTİSAT POLİTİKASI 1-4 1-8
ULİ302U ULUSLARARASI ÖRGÜTLER 1-4 1-8
ALM302U ALMANCA II 11-15 11-20
FRA302U FRANSIZCA II 1-4 1-9
İNG302U İNGİLİZCE II 1-6 1-12
       
7. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
ULİ401U AMERİKAN DIŞ POLİTİKASI 1-4 1-8
İKT401U AVRUPA BİRLİĞİ 1-4 1-8
ULİ407U DİPLOMASİ TARİHİ 1-4 1-8
İŞL293U GİRİŞİMCİLİK VE İŞ KURMA 1-4 1-8
ULİ403U TÜRK DIŞ POLİTİKASI I 1-4 1-8
ULİ405U ULUSLARARASI İLİŞKİLER KURAMLARI I 1-4 1-8
TÜR201U TÜRK DİLİ I 1-4 1-8
       
8. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
İKT406U AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ 1-4 1-8
İLT184U ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ 1-4 1-8
İLT402U KÜRESELLEŞME VE KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM 1-4 1-8
ULİ404U TÜRK DIŞ POLİTİKASI II 1-4 1-8
ULİ406U ULUSLARARASI İLİŞKİLER KURAMLARI II 1-4 1-8
ARY404U ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 1-4 1-8
TÜR202U TÜRK DİLİ II 1-4 1-8

 

Uluslararası İlişkiler Bölümü Mezuniyet Koşulları

Uluslararası İlişkiler Lisans Programında 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.
Uluslararası İlişkiler Lisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Lisans Programı Diploması” alırlar.

 


Uluslararası İlişkiler Bölümü Mezuniyet Sonrası

Bölüm mezunları, kamuda, uluslararası kurum ve şirketlerde ve özellikle Dışişleri Bakanlığı ve merkezi kamu yönetiminin birçok kuruluşunun dış ilişkiler birimlerinde görevler alabildikleri gibi, yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyer de yapabilirler.

 


Uluslararası İlişkiler Bölümü İstihdam Olanakları

Uluslararası İlişkiler Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, kamuda, uluslararası kurum ve şirketlerde ve özellikle Dış İşleri Bakanlığı ve merkezi kamu yönetiminin birçok kuruluşunun dış ilişkiler birimlerinde görevler alabildikleri gibi, yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyer de yapabilirler

 

Uluslararası İlişkiler Bölümü Sınavsız İkinci Üniversite

+ Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler okudukları veya mezun oldukları programlar ile aynı alanda olmamak üzere Uluslararası İlişkiler bölümünü sınavsız ikinci üniversiteye olarak tercih edebilirler. Uluslararası İlişkiler bölümü dışında kayıt yaptırabileceğiniz programları görmek için tıklayınız.
+ Herhangi bir yükseköğretim kurumunun önlisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler okudukları veya mezun oldukları programlar ile aynı alanda olmamak üzere açıköğretim sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim Fakültesi’nin önlisans programlarından herhangi birini tercih edebilirler. Lisans programlarını tercih edemezler. Kayıt yaptırabileceğiniz programları görmek için tıklayınız.
+ Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan KKTC'deki üniversitelerden mezun olan veya okuyan öğrenciler de başvurabilirler.
+ Yurtdışı Öğrenci Giriş Sınavı ile Türkiye'deki üniversitelere yerleştirilen yabancı uyruklu öğrenciler de başvuruda bulunabilirler.
+ Uyruğundan biri T.C. olup yurtdışı yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan denklik belgesi alanlar başvurabilirler.
+ Herhangi bir yükseköğretim kurumundan kaydı silinenler ile herhangi bir yükseköğretim programında kaydı bulunmayanlar başvuru yapamazlar.
+ Yurt dışı yükseköğretim kurumlarında halen kayıtlı olup uyruğundan biri T.C. olan öğrenciler başvuru yapamazlar.
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.

Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisansüstü Eğitim Fırsatı

Uluslararası İlişkiler Lisans Programından mezun olan öğrenciler, isterlerse yükseköğrenimlerine, yüksek lisans ve doktora olanaklarını değerlendirerek devam edebilirler.